Treadmill
Elliptical
Recumbent Bike
Bike
Gym
Weight Training
Impulse

Fitness for Your Lifestyle

เครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิด หากใช้ให้ถูกวิธีก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แถมสุขภาพของเราก็จะดีขึ้น ทั้งนี้เราสามารถชอบถามการใช้งานจากเทนเนอร์เพิ่มเติมได้ เพื่อให้การออกกำลังกายของเรา มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ออกกำลังหายเหล่านี้

COMMERCIAL TREADMILL TZ 8000B

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ AC 7แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)): 2254*925*1768
Machine Weight: 225kg

COMMERCIAL TREADMILL TZ 7000B

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ AC 7แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

COMMERCIAL TREADMILL T10

ลู่วิ่งไฟฟ้า
มอเตอร์ AC 7แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-02153AC

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ AC 4.5แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL J158

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ AC 4.5แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):2050*840*1420
Machine Weight:

TREADMILL J151

ลู่วิ่งไฟฟ้า
มอเตอร์ AC 4แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL GT5s

ลู่วิ่งไฟฟ้า
มอเตอร์ AC 4แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-ET1801B

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ AC 3แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL Naultilus T626

ลู่วิ่งไฟฟ้า
มอเตอร์ 3แรงม้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-ET5815

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ 3แรงม้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-ET1601

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ 3แรงม้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL J146

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ 3แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL T1AS

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ 2.5แรงม้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK 038451

ลู่วิ่งไฟฟ้า
มอเตอร์ 2.5แรงม้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL T450

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ 2แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL J143

ลู่วิ่งไฟฟ้า
มอเตอร์ 2แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-031420

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ 2.5แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-038400

ลู่วิ่งไฟฟ้า

มอเตอร์ 2.5แรงม้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL D5.8E

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK-BK8719HA

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK-CT5818HA

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK-CT0801BA

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK BK-8317H

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

schwinn 510R

จักรยานเอนปั่น


Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

RECUMBENT BIKE YK-BK8719R

จักรยานเอนปั่น

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

RECUMBENT BIKE YK-B5818R

จักรยานเอนปั่น

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

            RECUMBENT BIKE YK-BK8601R

            จักรยานเอนปั่น

                  Size: (L*W*H(mm)):
                  Machine Weight:

              RECUMBENT BIKE YK-BK8317R

              จักรยานเอนปั่น

                      Size: (L*W*H(mm)):
                      Machine Weight

schwinn 510u

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK-B1701

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK-BK8719

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK-B5818

จักรยานสปินนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK-B0801A

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK-BK8317

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SPINNING BIKE YK-B201

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SPINNING BIKE YK-BK8908

จักรยานสปินนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SPINNING BIKE YK-BY0223

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SPINNING BIKE YK-BK S10250

จักรยาน

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SMITH MACHINE MULti UNCTION TO-S101

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weigh

SMITH MACHINE MULTI FUNCTION TO-S106

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SMITH MACHINE SE-5000

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

MULTI FUNCTION GYM TO-M302

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

Home GYM JS-1522C-2

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

Barbell bench fb-310-1

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 
Machine Weight: kg

BARBELL BENCH FB-200D

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

Power tower TO-t502

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 
Machine Weight: kg

ADJUATABLE BENCH TO-B701

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 
Machine Weight: kg

ADJUSTABLE BENCH YK-1118 2

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 
Machine Weight: kg

FLAT BENCH TO-B706

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 
Machine Weight: kg

sit up BENCH yk-s08b

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 
Machine Weight: 

Dumbbell 2.5-25kg

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 
Machine Weight: 

Impulse Treadmill AC2990

Size: (L*W*H(mm)): 2206*923*1579

Max user Weight: 150kg
Machine Weight: 170.3kg

impulse Elliptical ece5

Size: (L*W*H(mm)): 1849*812*1800

Max user Weight: 150kg
Machine Weight: 119.6kg

impulse recumbent bike ecr7

Size: (L*W*H(mm)): 1670*634*1326

Max user Weight: 150kg
Machine Weight: 119.6kg

Impulse upright bike ecu7

Size: (L*W*H(mm)): 1140*635*1480mm
Max user Weight: 150kg

Machine Weight: 67.4kg

 

Impulse PL9002 Lat pulldown/seated row

Size: (L*W*H(mm)):  1764*1019*2182
Weight Stack : 170/250Lbs

impulse PL9010 Legpress/calf raise 

Size: (L*W*H(mm)): 1938*1148*1520
Weight Stack : 170/250Lbs

impulse PL9016 Inner/outer thigh

Size: (L*W*H(mm)): 1609*722*1515
Weight Stack : 170/250Lbs

Impulse PL9019 leg extension/leg curl

Size: (L*W*H(mm)): 1465*1245*1520
Weight Stack : 170/250Lbs

impulse PL9021 Multi press 

Size: (L*W*H(mm)): 1924*1325*1518
Weight Stack : 170/250Lbs

impulse PL9022 rear deltoid/pectoral fly

Size: (L*W*H(mm)): 1362*1219*2061
Weight Stack : 170/250Lbs

Impulse PL9023 biceps/triceps

Size: (L*W*H(mm)): 1207*1164*1513
Weight Stack : 170/250Lbs

impulse PL9024 ab/low back

Size: (L*W*H(mm)): 1044*1094*1520
Weight Stack : 170/250Lbs

impulse iffid multi-purpose bench

Size: (L*W*H(mm)): 1540*1440*2300
Machine Weight: 28.5kg