Treadmill
Bike
Recumbent Bike
Elliptical
Gym
Weight Training
Impulse

Fitness for Your Lifestyle

เครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิด หากใช้ให้ถูกวิธีก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แถมสุขภาพของเราก็จะดีขึ้น ทั้งนี้เราสามารถชอบถามการใช้งานจากเทนเนอร์เพิ่มเติมได้ เพื่อให้การออกกำลังกายของเรา มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการใช้อุปกรณ์ออกกำลังหายเหล่านี้

COMMERCIAL TREADMILL TZ 8000B

ลู่วิ่งไฟฟ้า


Size: (L*W*H(mm)): 2254*925*1768
Machine Weight: 225kg

COMMERCIAL TREADMILL TZ 7000B

ลู่วิ่งไฟฟ้า


Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

COMMERCIAL TREADMILL T10

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-02153AC

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-ET1801B

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL Naultilus T626

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-ET5815

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-ET1601

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL T1AS

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK 03950

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK 038451

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL T450

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-031420

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TREADMILL YK-038400

ลู่วิ่งไฟฟ้า

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK BK9500 BW

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK B5818

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SPINNING BIKE YK BK8908

จักรยานสปินนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK 9001 B

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK BK 8719

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

UPRIGHT BIKE YK 8317

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SPINNING BIKE YK BK S10250

จักรยานสปินนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ROWER MACHINE YK R0910 R

จักรยาน

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

RECUMBENT BIKE YK B5818

จักรยานเอนปั่น

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

RECUMBENT BIKE YK BK9500 RW

จักรยานเอนปั่น

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

RECUMBENT BIKE YK 9001 R

จักรยานเอนปั่น

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

RECUMBENT BIKE YK BK 8317R

จักรยานเอนปั่น

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

RECUMBENT BIKE YK BK 8719R

จักรยานเอนปั่น

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK BK 9500 EW

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK CT 5818 HA

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK CT 1801 T

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK BK 8719 HA

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK BK 8317 H

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ELLIPTICAL YK 9001 T

เครื่องเดินวงรี

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TZ-6001 SEATED LEG CURL

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1100*1250*1500
Machine Weight: 210kg

TZ-6002 SEATED LEG EXTENSION

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1100*1100*1500
Machine Weight: 210kg

TZ-6003 ROTARY TORSO

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 65kg
Size: (L*W*H(mm)): 1140*1170*1500
Machine Weight: 177kg

TZ-6004 SEATED ROW

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1210*1050*1500
Machine Weight: 209kg

TZ-6005 SEATED CHEST PRESS

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1450*1400*1680
Machine Weight: 244kg

TZ-6006 BACK EXTENSION

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 65kg
Size: (L*W*H(mm)): 1100*1230*1500
Machine Weight: 189kg

TZ-6007 PECTORAL FLY

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1500*1350*1500
Machine Weight: 234kg

TZ-6008 LAT PULLDOWN

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1330*1020*1850
Machine Weight: 244kg

TZ-6009 MULTI HIP

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1260*1070*1500
Machine Weight: 230kg

TZ-6010 DELT MACHINE

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1350*1210*1500
Machine Weight: 237kg

TZ-6011 TRICEPS EXTENSION

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 70kg
Size: (L*W*H(mm)): 1500*1050*1500
Machine Weight: 172kg

TZ-6012 SHOULDER PRESS

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 65kg
Size: (L*W*H(mm)): 1450*950*1500
Machine Weight: 188kg

TZ-6013 BICEPS CURL

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 65kg
Size: (L*W*H(mm)): 1490*1000*1500
Machine Weight: 173kg

TZ-6014 ADDUCTOR & INNER THIGH

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 70kg
Size: (L*W*H(mm)): 1450*970*1500
Machine Weight: 183kg

TZ-6015 TOTAL ABDOMINAL

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1000*1200*1560
Machine Weight: 227kg

TZ-6015 TOTAL BDOMINAL

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 145kg
Size: (L*W*H(mm)): 2000*1250*1580
Machine Weight: 390kg

TZ-6020 LAT PULLDOWN

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1300*1260*2350
Machine Weight: 213kg

TZ-6021 LOW ROW

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 145kg
Size: (L*W*H(mm)): 1850*1370*1820
Machine Weight: 265kg

TZ-6022 GLUTE MACHINE

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 70kg
Size: (L*W*H(mm)): 1340*1180*1820
Machine Weight: 219kg

TZ-6033 ABDUCTOR

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 70kg
Size: (L*W*H(mm)): 1400*850*1500
Machine Weight: 183kg

TZ-6035 VERTICAL TRACTION

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1250*1300*1870
Machine Weight: 265kg

TZ-6036 ROTARY CALF

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 65kg
Size: (L*W*H(mm)): 1385*945*1500
Machine Weight: 185kg

TZ-6037 ABDOMINAL CRUNCH

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 65kg
Size: (L*W*H(mm)): 1300*1043*1500
Machine Weight: 179kg

TZ-6040 CHEST INCLINE

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1530*1430*1500
Machine Weight: 246kg

TZ-6041 UPPER BACK

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 65kg
Size: (L*W*H(mm)): 1190*1145*1500
Machine Weight: 210kg

TZ-6046 BICEPS MACHINE

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1400*1160*1450
Machine Weight: 209kg

TZ-6047 BUTTERFLY MACHINE

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1450*1270*1890
Machine Weight: 236kg

TZ-6049 STANDING CALF

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1200*800*1500
Machine Weight: 220kg

TZ-6050 TRICEPS DIP

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack: 100kg
Size: (L*W*H(mm)): 1300*1130*1450
Machine Weight: 219kg

TZ-6053 INNER THIGH & OUTER THIGH

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1450*970*1500
Machine Weight: 185kg

TZ-6055 LEG CURL & LEG EXTENSION

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1480*1160*1490
Machine Weight: 217kg

TZ-6056 ADJUSTABLE CHEST PRESS

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1400*1760*1490
Machine Weight: 236kg

TZ-6057 LAT PULLDOWN & LOW ROW

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 2220*1250*2365
Machine Weight: 228kg

MULTI GYM TO M302

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

SMITH MACHINE MUTI FUNCTION TO S101

เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

TZ-4017 BODY STRETCHER

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1300*510*1000
Machine Weight: 40kg

TZ-4001 VERTICAL KNEE RAISE

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1120*78*1550
Machine Weight: 53kg

TZ-4007 AB BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1800*1050*1260
Machine Weight: 65kg

TZ 4039 BARBELL ROCK

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 980*870*130
Machine Weight: 55kg

TZ 6017 SMITH MACHINE

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1400*2090*2500
Machine Weight: 222kg

TZ-6018 CABLE CROSSOVER

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack: 110kg
Size: (L*W*H(mm)): 3900*680*2420
Machine Weight: 296kg

TZ-6019 ASSISTED CHIN UP/DIP

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack: 110kg
Size: (L*W*H(mm)): 1780*1520*2630
Machine Weight: 338kg

ADJUATABLE BENCH TO B701

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1400*2090*2500
Machine Weight: 222kg

TZ 6023 OLYMPIC FLAT BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1730*1640*1270
Machine Weight: 54kg

TZ-6024 ADJUSTABLE BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1210*560*1290
Machine Weight: 33kg

TZ-6025 PREACHER CURL

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 130*81*120
Machine Weight: 36kg

TZ 6026 ROMAN CHAIR

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1300*670*900
Machine Weight: 36kg

TZ-6027 ADJUSTABLE ABDOMINAL BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1550*675*1200
Machine Weight: 42kg

TZ-6028 PLATE TREE

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 860*860*980
Machine Weight: 26kg

TZ-6029 BARBELL RACK

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 750*940*1280
Machine Weight: 34kg

TZ-6030 OLYMPIC INCLINE BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 2100*1630*1520
Machine Weight: 86kg

TZ-6031 FLAT BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1200*530*550
Machine Weight: 18kg

TZ-6032 DUMBBELL TRACK

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 2440*510*880
Machine Weight: 58kg

TZ-6034 VERTICAL BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1160*1630*1840
Machine Weight: 94kg

TZ-6038 CABLE JUNGLE

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack: 275kg
Size: (L*W*H(mm)): 1653*1888*2268
Machine Weight: 500kg

TZ-6039 HALF OF CABLE CROSSOVER

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 747*680*2420
Machine Weight: 127kg

TZ-6042 CABLE JUNGLE&CROSSOVER

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack: 330kg
Size: (L*W*H(mm)): 3900*680*2420
Machine Weight: 658kg

TZ-6043 OLYMPIC DECLINE BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 2080*1300*1275
Machine Weight: 60kg

TZ-6044 PRONE LEG CURL

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack: 95kg
Size: (L*W*H(mm)): 1550*1480*1600
Machine Weight: 230kg

TZ-6045 DUMBBELL RACK

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 2440*510*880
Machine Weight: 58kg

TZ-6045A DUMBBELL RACK (12 PAIRS)

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 2160*675*1165
Machine Weight: 80kg

TZ-6045B DUMBBELL RACK (15 PAIRS)

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 2160*845*1165
Machine Weight: 105kg

TZ-6048 WAIST BOARD

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 604*500*1370
Machine Weight: 37kg

TZ-6051 SQUAT RACK

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1735*1690*1840
Machine Weight: 87kg

TZ-6051A POWER CAGE

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1540*1440*2300
Machine Weight: 135kg

TZ 6052 UTILITY BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1240*633*930
Machine Weight: 18kg

BARBELL BENCH FB 200D

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ADJUSTABLE BENCH YK 1118 2

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1540*1440*2300
Machine Weight: 135kg

TZ 6052 UTILITY BENCH

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1240*633*930
Machine Weight: 18kg

BARBELL BENCH FB 200D

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

ADJUSTABLE BENCH YK 1118 2

เวทเทรนนิ่ง

Weight Stack:
Size: (L*W*H(mm)): 1540*1440*2300
Machine Weight: 135kg

Impulse Treadmill AC2990

 


Size: (L*W*H(mm)): 1240*633*930
Machine Weight: 18kg

impulse Elliptical ece5

 

Size: (L*W*H(mm)):
Machine Weight:

impulse recumbent bike ecr7

Size: (L*W*H(mm)): 1540*1440*2300
Machine Weight: 135kg

Impulse upright bike ecu7

Size: (L*W*H(mm)): 1240*633*930
Machine Weight: 18kg