Weight Trainning

เครื่องออกกำลังกายชนิดนี้ จะมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ค่อนข้างจะซับซ้อน เล่นได้หลายท่าในการบริหารร่างกาย และสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เป็นเครื่องที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ เสมือนกับการยกน้ำหนักยิ่งถ้าเราฝึกบริหารกล้ามเนื้อไปนานๆ จะช่วยเรื่องการทรงตัวได้ดีขึ้น หุ่น รูปร่างดูกระชับกว่าเดิม

divider

CABLE CROSS OVER JS 1110

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

BARBELL BENCH FB 200D

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

OLYMPIC FLAT BENCH PRESS

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

INCLINE BENCH PRESS JS 1132

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

SMITH MACHINE JS 1117

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

ABDOMEN BENCH JS 0343

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

MULTI ADJUSTABLE BENCH BM W037F

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

ADJUSTABLE BENCH YK 1118 2

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r

FLAT BENCH JS 0340A

เวทเทรนนิ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม arrow-r